"Biodiversiteit geeft hazen meer ruimte"

Interview met de familie Bakker

Klaas en Liesbeth Bakker zijn ervaren jagers en respectievelijk de tweede en derde generatie hoteleigenaren van het bekende Achterhoekse wildadres Hotel Bakker in Vorden. De jacht zit de Bakkertjes in de genen en er wordt veel tijd besteed in de buitenlucht. ‘Vooral met observeren, want daar begint de jacht mee’, stelt Klaas vanuit een royale stoel in het hotel met de geweien als jachttrofeeën aan de muur. ‘Wij jagers kijken naar de natuur. Als je veel insecten op autoruiten ziet, dan weet je dat er veel voer is voor kuikens en vogels, en dat het goed gaat met de natuur.’

Wie door het kenmerkende coulisselandschap van de Achterhoek struint, kan wilde eend, houtduif, haas, fazant, konijn of ree tegenkomen op akkers en velden en in bossen. En hier en daar een wild zwijn in de buurt van Winterswijk. ‘Maar die moeten geschoten worden vanwege de uit Polen oprukkende Afrikaanse varkenspest’, weet Klaas, die aangeeft dat deze ziekte een drama kan worden voor de Nederlandse varkenshouderij.

Biodiversiteit

Met deze laatste opmerking wordt nog maar eens duidelijk dat de jacht op wild nauw samengaat met het belang van natuur en de rol van de agrariër. Jagers gaan in overleg met boeren als er in het vroege voorjaar wordt gemaaid om ligplekken van pasgeboren reekalveren te markeren. Het voordurend kaal maaien van sloten en bermen is niet nodig, stelt Liesbeth. ‘Juist in de kruiden in de sloten zitten vliegjes en insecten, die als voer dienen voor fazanten, patrijzen en andere bodembroeders.’

Hazen

Door meer biodiversiteit neemt de populatie van hazen toe. ‘Het is een trend die we de laatste jaren zien. Hazen hebben baat bij rust, dekking en voedsel, en door de toename van de biodiversiteit is dit er volop’, aldus Klaas. Naast landbouw vormen ook recreatieve en toeristische doeleinden een belangrijke leef-factor voor wild. Liesbeth: ‘Dat er mountainbikepaden zijn is goed voor het toerisme in de Achterhoek. Maar we moeten ons wel aan de regels houden en niet van die paden afwijken. Voor je het weet verstoor je broedende beesten. Dat geldt ook voor mensen met honden. Houd honden aan de lijn om broedverstoring en onrust te voorkomen’.

Schoonheid

Een belangrijk onderdeel bij de jacht is het schot. ‘Een goed schot is dodelijk en weidelijk’, stelt Klaas. Bij weidelijk jagen wordt uitgegaan van een duurzame benutting van natuurlijke overschotten met respect voor het wild. Schieten is maar een klein onderdeel van de jacht. Het gaat om veel meer. Het gaat om tradities, om één zijn met de natuur, om het contact met boeren en boswachters, het bijvoeren van wild in moeilijke tijden, kortom om de schoonheid van de Achterhoek te zien.’ In de Achterhoek heerst relatief veel rust. En dat moeten we zo houden, vinden Klaas en Liesbeth. ‘We moeten de natuur in z’n waarde laten en respecteren. Als we er met de pet naar gooien, dan hebben we straks geen wild meer en kunnen we de schoonheid van de natuur niet meer ervaren. Want zeg nou zelf, er is toch niets mooiers dan een ontspannen wandeling in
een bos na een regenbui?’, besluit Liesbeth.

De favorieten

Klaas Bakker:
‘Ik eet het liefst wilde eend, waarbij de pootjes lekker gaar zijn en het borstvlees rosé gebraden is’

Liesbeth Bakker:
‘Wilde eend is mijn favoriet, al kan ik ook intens genieten van reebiefstukjes’