Op jacht naar wild in Nederland

Meer over wild

"Is er eigenlijk nog wild in ons land?" zal menigeen zich afvragen als hij hoort over wild eten in de Achterhoek. Ons land behoort immers tot de dichtstbevolkte landen ter wereld. Ruim zestien miljoen inwoners, een dicht en intensief gebruikt wegennet, uitgebreide industrieterreinen en de voortdurende uitbreiding van steden zorgen er voor dat de natuur onder druk staat.

Merkwaardig genoeg zijn er in ons land desondanks nog steeds zeer veel in het wild levende dieren. Dat is het gevolg van zorgvuldig natuur- en wildbeheer. Ook de jagers dragen hier al generaties lang hun steentje aan bij door het verzorgen van hun jachtveld gedurende het hele jaar. Zij scheppen de nodige rustplaatsen voor het wild, leggen fauna-akkers aan waar de dieren rustig en ongestoord kunnen foerageren, inventariseren en houden toezicht, voorkomen wildschade en bejagen sommige wildsoorten in bepaalde perioden van het jaar. Antwoord op de vraag is dus volmondig "ja".

Achterhoeks Wild
In de Achterhoek komen veel wildsoorten van nature voor. Reeën en duiven komen hier het meeste voor, maar je ziet ook veel konijnen, fazanten en eenden rondspringen, - vliegen of -zwemmen.  

Op deze plek staat een ingesloten video die van YouTube afkomstig is. Om de inhoud te kunnen zien dien je eerst expliciet toestemming te geven dat YouTube cookies op jouw apparaat mag plaatsen.

Open cookievoorkeuren